SPRINGTIME
  • 8–9.5
  • Amanda Apetrea & Mica Sigourney
  • SPRINGTIME

Living documents  I-V
  • 25–26.5
  • Charlotta Ruth & Dominik Grünbühel
  • Living documents I-V

Fiskedansen och andra Kosmiska Bekännelser
  • 4–5.6
  • Sindri Runudde
  • Fiskedansen och andra Kosmiska Bekännelser