Erik Valentin Berg
Unfortunate Desires

6–9.3 2019

  • 6.3 2019, kl. 20.00
  • 8.3 2019, kl. 20.00
  • 9.3 2019, kl. 20.00

Köp biljetterBoka med Kompiskort

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 30, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Unfortunate desires
  • Om Erik Valentin Berg
  • Kreditering
  • Speltider

Biljettbokning för Kompiskort

Erik Valentin Berg
Unfortunate Desires


*

Om Kompiskorten

© MDT 2019. All rights reserved.