Malin Elgán
Trästycket (The Wood Piece)

14–15.5 2011

  • 14.5 2011, at 18.00
  • 15.5 2011, at 18.00

Venue: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Directions

  • Trästycket (The Wood Piece)
  • Credits
  • Timetable

Supported by

  • Cullberg Ballet