Björn Säfsten
This That Unravels

21–24.4 2022

  • 21.4 2022, at 20.00
  • 22.4 2022, at 20.00
  • 23.4 2022, at 20.00
  • 24.4 2022, at 17.00

Venue: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Directions

  • This That Unravels
  • About Björn Säfsten
  • Credits
  • Samtal och rörelse för dig som är 65+ med koreografen Björn Säfsten
  • Timetable