Moderna Museet presents
Mårten Spångberg “La Substance, but in English”

2–3.5 2014

  • 2.5 2014, at 19.00
  • 3.5 2014, at 16.00

Venue: Moderna Museet, Slupskjulsvägen 7, Stockholm, Directions

  • La Substance, but in English
  • Credits
  • Timetable