Malin Elgán
Trästycket (The Wood Piece)

14–15.5 2011

  • 14.5 2011, kl. 18.00
  • 15.5 2011, kl. 18.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Trästycket (The Wood Piece)
  • Credits
  • Speltider

Med stöd av

  • Cullberg Ballet