Sindri Runudde
Delighthouse and the Dark Room

30.9–1.10 2021

  • 30.9 2021, kl. 20.00
  • 1.10 2021, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Delighthouse and the Dark Room
  • Om Sindri Runudde
  • Credits
  • Speltider

Med stöd av

  • Kulturrådet
  • Konstnärsnämnden
  • Region Skåne
  • Stockholms Stad