BamBam Frost & Lydia Östberg Diakité
odödlig topp / immortal summit

11–21.11 2021

 • 13.11 2021, kl. 18.00
 • 11.11 2021, kl. 21.30
 • 12.11 2021, kl. 21.30
 • 14.11 2021, kl. 16.00
 • 18.11 2021, kl. 21.30
 • 19.11 2021, kl. 21.30
 • 20.11 2021, kl. 20.00
 • 21.11 2021, kl. 16.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

 • odödlig topp / immortal summit
 • Om Lydia Östberg Diakité & BamBam Frost
 • Credits
 • Speltider

Med stöd av

 • Konstnärsnämnden
 • Kulturrådet
 • Region Stockholm
 • Stockholm stad