Björn Säfsten
This That Unravels

21–24.4 2022

  • 21.4 2022, kl. 20.00
  • 22.4 2022, kl. 20.00
  • 23.4 2022, kl. 20.00
  • 24.4 2022, kl. 17.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • This That Unravels
  • Om Björn Säfsten
  • Credits
  • Samtal och rörelse för dig som är 65+ med koreografen Björn Säfsten
  • Speltider