Linnea Martinsson & Mårten Spångberg
Lune The Center

21–23.11 2013

  • 21.11 2013, kl. 20.00
  • 22.11 2013, kl. 20.00
  • 23.11 2013, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Lune The Center
  • Publikation
  • Speltider