Malin Hellkvist Sellén
is at your service

30.11–4.12 2011

  • 30.11 2011, kl. 19.00
  • 3.12 2011, kl. 19.00
  • 4.12 2011, kl. 16.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Malin Hellkvist Sellén is at your service
  • About Malin Hellkvist Sellén
  • Speltider