Mårten Spångberg
Natten

4–6.11 2016

  • 4.11 2016, kl. 23.00
  • 6.11 2016, kl. 15.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Natten
  • Föreställningsinfo
  • Om Mårten Spångberg
  • Credits
  • Speltider