Rósa Ómarsdóttir & Inga Huld Hákonardóttir
The Valley

22–23.3 2017

  • 22.3 2017, kl. 20.00
  • 23.3 2017, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • The Valley
  • Om Rósa Ómarsdóttir & Inga Huld Hákonardóttir
  • Credits
  • Boksläpp 22/3
  • Speltider

Med stöd av