Linda Blomqvist
The sound

21–22.3 2018

  • 21.3 2018, kl. 20.00
  • 22.3 2018, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • The sound
  • Om Linda Blomqvist
  • Kreditering
  • Speltider

Med stöd av