Rósa Ómarsdóttir
Traces

2–3.5 2018

  • 2.5 2018, kl. 20.00
  • 3.5 2018, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Traces
  • Om Rósa Ómarsdóttir
  • Kreditering
  • Video
  • Speltider

Med stöd av