Marlene Monteiro Freitas with Andreas Merk
Jaguar

19–20.4 2016

  • 19.4 2016, kl. 20.00
  • 20.4 2016, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Jaguar
  • Om Marlene Monteiro Freitas
  • Om Andreas Merk
  • Credits
  • Speltider

Med stöd av