Amanda Apetrea & Mica Sigourney
I’m a very understanding woman

19–20.11 2015

  • 19.11 2015, kl. 20.00
  • 20.11 2015, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • I'm a very understanding woman
  • Om Amanda Apetrea
  • Om Mica Sigourney
  • Credits
  • Publikation
  • Speltider

Med stöd av