Linda Blomqvist
Cosmos the beach

16–17.9 2015

  • 16.9 2015, kl. 20.00
  • 17.9 2015, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Cosmos the beach
  • Om Linda Blomqvist
  • Om Madeleine Lindh
  • Om Sandra Lolax
  • Credits
  • SPECIAL OFFER on the 17th
  • Publikation
  • Speltider

Med stöd av