Elina Pirinen
Brume de Mer

29–30.8 2018

  • 29.8 2018, kl. 20.00, FULL
  • 30.8 2018, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Brume de Mer
  • Om Elina Pirinen
  • Kreditering
  • Speltider

Med stöd av