Ellen Söderhult
Shane et al.

27–28.9 2018

  • 28.9 2018, kl. 20.00
  • 27.9 2018, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Shane et al.
  • Om Ellen Söderhult
  • Kreditering
  • Speltider

Med stöd av