Erik Valentin Berg
Unfortunate Desires

6–9.3 2019

  • 6.3 2019, kl. 20.00
  • 8.3 2019, kl. 20.00
  • 9.3 2019, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Unfortunate desires
  • Om Erik Valentin Berg
  • Kreditering
  • Speltider