Sindri Runudde
Fiskedansen och andra Kosmiska Bekännelser

4–5.6 2019

  • 4.6 2019, kl. 20.00
  • 5.6 2019, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Fiskedansen och andra Kosmiska Bekännelser
  • Om Sindri Runudde
  • Kreditering
  • Video
  • Speltider