Mårten Spångberg
The internet

6–7.5 2015

  • 6.5 2015, kl. 20.00
  • 7.5 2015, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • The internet
  • Om Mårten Spångberg
  • Credits
  • Video
  • Publikation
  • Speltider