Marie Topp & Julia Giertz
Oceanic (Föreställning inställd)

1–2.4 2020

  • 1.4 2020, kl. 20.00, Cancelled performance
  • 2.4 2020, kl. 20.00, Cancelled performance

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Oceanic
  • Om Marie Topp & Julia Giertz
  • Kreditering
  • Speltider