Sonja Jokiniemi
Howl

11–12.3 2020

  • 11.3 2020, kl. 20.00
  • 12.3 2020, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Howl
  • Om Sonja Jokiniemi
  • Kreditering
  • Speltider

Med stöd av