two-women-machine-show
Of all its parts: from darkness (Föreställning inställd)

15–16.4 2020

  • 15.4 2020, kl. 20.00, Cancelled performance
  • 16.4 2020, kl. 20.00, Cancelled performance

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Of all its parts
  • Om two-woman-machine-show
  • Kreditering
  • Speltider