Ingrid Berger Myhre
In other words (Föreställning inställd)

3–4.6 2020

  • 3.6 2020, kl. 20.00, Cancelled performance
  • 4.6 2020, kl. 20.00, Cancelled performance

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • In other words
  • Om Ingrid Berger Myhre
  • Kreditering
  • Speltider