Marlene Monteiro Freitas
Guintche

20–21.3 2015

  • 20.3 2015, kl. 20.00
  • 21.3 2015, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Guintche
  • About Marlene Monteiro Freitas
  • Credits
  • Publikation
  • Speltider

Med stöd av