Ofelia Jarl Ortega
Hegemony

21–23.10 2020

  • 21.10 2020, kl. 20.00
  • 22.10 2020, kl. 20.00
  • 23.10 2020, kl. 20.00

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Hegemony
  • Om Ofelia Jarl Ortega
  • Credits
  • Speltider

Med stöd av