Hållning

10–13.6 2021

Spelplats: Online

  • En kroppsorienterad plattform för kollektivt lärande och handling. 
  • Hållning hemsida
  • Aktiviteter
  • Kreditering
  • June Encounters – June 10-13 2021 – digital programme

Med stöd av

  • The International Dance Programme – The Swedish Arts Grants Committeé’s International Programme for Dance Artists
  • Goethe Institute