Hållning

10–13.6 2021

Spelplats: MDT, Slupskjulsvägen 32, Stockholm, Vägbeskrivning

  • Hållning
  • Aktiviteter
  • Kreditering

Med stöd av

  • The International Dance Programme – The Swedish Arts Grants Committeé’s International Programme for Dance Artists
  • Goethe Institute

© MDT 2021. All rights reserved.